Home
Over ons & veel meer
Onze visie & missie
Contactgegevens
Verhalen
Referenties
Aanmeldformulier
Zorgaanbod & kwaliteit
NIEUWS

Over ons & veel meer

Spaanse oplossing voor universeel probleem

Bij Adios Holanda werken we al tientallen jaren met moeilijk opvoedbare kinderen. Hulp bieden aan deze kwetsbare groep jongeren is de insteek van het Adios Holanda. Een uniek project om jongvolwassenen die in Nederland vastlopen, rust, ruimte en structuur te bieden. Ver weg van de vaak negatieve, vijandige leefomgeving en invloedssfeer. De duur van de behandeling varieert per kind. Dat kan een paar weken zijn tot onbepaalde tijd. Kort of lang, er wordt altijd naar de jongeren gekeken. Is dat nog niet sterk genoeg dan blijft het langer. De, op psychofysieke training gebaseerde, behandelmethode is onorthodox en bijzonder effectief. Behandeling in Spanje is voor kinderen die zo’n beetje alle hulpdiensten en behandelmethodes zonder succes hebben doorlopen de enige weg om zichzelf te hervinden. Het einddoel van het Adios Holanda project is om uiteindelijk weerbare, zelfredzame, sociaal én emotioneel sterke jongvolwassenen een unieke nieuwe kans te geven om hun leven in Nederland goed op de rails te krijgen.

Permanente begeleiding

Een van de vele voordelen van ons Spaanse Adios Holanda project is de permanente begeleiding. Wij zien, als gastouders, 24 uur per dag, zeven dagen per week hoe de jongeren zich binnen en buiten de groep gedragen, waar en waarom problemen zich voordoen en hoe de kinderen zich uiteindelijk ontwikkelen. Het gastouderschap is geen 9 tot 5 baan. Het is zeer intensief werk en we doen het vanuit een sterke betrokkenheid bij deze kwetsbare groep mensen. De kinderen uit Nederland wonen op de eerste verdieping bij ons in huis. De insteek is dat de jongeren volledig in onze gezinssituatie meedraaien en zich daarbinnen prettig voelen. Het is niet zo dat we vader en moedertje spelen maar we proberen, net als aan onze eigen drie kinderen, ook aan hen warmte en geborgenheid te geven. Door kennis te maken met een intact gezinsleven, waar een vader en een moeder de zorg delen, ervaren zij de sociale interactie en harmonie binnen een normaal Nederlands gezin. Met duidelijke normen en waarden leren de jongeren in deze gezinssetting ‘spelenderwijs’ op een respectvolle wijze met elkaar en anderen om te gaan.

 

GZ-Psycholoog/orthopedagoog

Onze GZ-Psycholoog/orthopedagoog. Hij is e indverantwoordelijke voor het uitzetten van de behandellijnen, opstellen van individuele behandelpannen het coördineren van de uitvoering.